سرورهای مدیریت شده مخصوص کنفرانس و کلاسهای مجازی

سرورهای قدرتمند با پهنای باند اختصاصی

سرور کنفرانس 200 نفر
  • 32 گیگ سرور اختصاصی با رم
  • 200 نفر حداکثر نفرات انلاین همزمان