سرور اختصاصی کلاس مجازی

سرور اختصاصی مجازی طلایی
  • 32 گیگ سرور اختصاصی با رم
  • 200 نفر حداکثر نفرات انلاین همزمان